Tel: 043 / 428 10 63, 0905 282 304                                                                       e-mail: parnasauna@adex.sk

Napíšte nám